تبلیغات
باشگاه فرهنگی ورزشی مرصاد کنگان - نتایج دور دوم زیرگروه جوانان استان
دوشنبه 12 بهمن 1388

نتایج دور دوم زیرگروه جوانان استان

   نوشته شده توسط: مرصاد    

در تاریخ  7 بهمن 88  دور دوم زیرگروه جوانان استان برگزار شد
شهباز خورموج 2 – 0 مرصاد کنگان / گاز جم 3 – 1 آزادی آب پخش / پرسپولیس دیر 1 – 2 توحید بوشهر /
پرسپولیس گناوه 3 – 1 کشاورز دهداران / خیبر اهرم 2 – 2 پویا دیلم /