تبلیغات
باشگاه فرهنگی ورزشی مرصاد کنگان - برنامه دور سوم مسابقات زیرگروه جوانان استان بوشهر
دوشنبه 12 بهمن 1388

برنامه دور سوم مسابقات زیرگروه جوانان استان بوشهر

   نوشته شده توسط: مرصاد    

برنامه دور سوم مسابقات زیرگروه جوانان استان بوشهر اعلام شد.

تاریخ وساعت تیمها مکان
 چهارشنبه 14 بهمن 88  15:00  آزادی آب پخش * مرصاد کنگان  آب پخش
 گاز جم * پرسپولیس دیر  جم
 پویا دیلم * پرسپولیس گناوه  دیلم
چهارشنبه 14 بهمن    13:00  توحید بوشهر * شهباز خورموج بوشهر 2 
چهارشنبه 14 بهمن    15:00  سپاهان بوشهر * خیبر اهرم بوشهر 2