تبلیغات
باشگاه فرهنگی ورزشی مرصاد کنگان - دیدارهای تدارکاتی مرصاد
دوشنبه 12 بهمن 1388

دیدارهای تدارکاتی مرصاد

   نوشته شده توسط: مرصاد    

نتایج دیدارهای تدارکاتی تیم بزرگسالان مرصاد

برای حضور در دسته دو

مرصاد 3  *** 3 جوانان مرصاد

مرصاد 4 *** 2 پیام گوده

مرصاد 3 *** 2 پرسپولیس گوده