تبلیغات
باشگاه فرهنگی ورزشی مرصاد کنگان - برنامه معوق دور سوم مسابقات زیرگروه جوانان استان
شنبه 17 بهمن 1388

برنامه معوق دور سوم مسابقات زیرگروه جوانان استان

   نوشته شده توسط: مرصاد    

برنامه معوق دور سوم مسابقات زیرگروه جوانان استان بوشهر
تاریخ و ساعت نام تیمها مکان
شنبه 17 بهمن 88  ساعت 15:00 آزادی آب پخش * مرصاد کنگان   آب پخش
گاز جم * پرسپولیس دیر جم
پویا دیلم * پرسپولیس گناوه دیلم
سپاهان بوشهر * خیبر اهرم بوشهر 2
شنبه 17 بهمن 88  ساعت 13:00 توحید بوشهر * شهباز خورموج بوشهر 2