تبلیغات
باشگاه فرهنگی ورزشی مرصاد کنگان - برنامه کامل دسته دو
شنبه 17 بهمن 1388

برنامه کامل دسته دو

   نوشته شده توسط: مرصاد    

برنامه کامل مسابقات لیگ دسته دوم کنگان 

در ادامه مطلب مشاهده کنید.

روز

تاریخ

بازی

ساعت

گروه

سه شنبه

۱۳/۱۱/۸۸

مهرورزان - امید نوین

۱۵:۱۵

الف

شنبه

۱۷/۱۱/۸۸

آزادی - پیام گوده

۱۵:۱۵

الف

یکشنبه

۱۸/۱۱/۸۸

وحدت پرک - سپاهان

۱۵:۱۵

ب

سه شنبه

۲۰/۱۱/۸۸

 مرصاد - اتحاد تمبک

۱۵:۱۵

ب

پنج شنبه

۲۲/۱۱/۸۸

مهرورزان  - آزادی

۱۵:۱۵

الف

جمعه

۲۳/۱۱/۸۸

پیام گوده - پاسارگاد

۹:۳۰

الف

جمعه

۲۳/۱۱/۸۸

اتحاد تمبک - وحدت پرک

۱۵:۱۵

ب

سه شنبه

۲۷/۱۱/۸۸

 مرصاد - سپاهان

۱۵:۱۵

ب

جمعه

۳۰/۱۱/۸۸

آزادی - امید نوین

۹:۳۰

الف

جمعه

۳۰/۱۱/۸۸

مهرورزان  - پاسارگاد

۱۵:۱۵

الف

دوشنبه

۳/۱۲/۸۸

 مرصاد - وحدت پرک

۱۵:۱۵

ب

چهارشنبه

۵/۱۲/۸۸

اتحاد تمبک - سپاهان

۱۵:۱۵

ب

جمعه

۷/۱۲/۸۸

مهرورزان  - پیام گوده

۹:۳۰

الف

جمعه

۷/۱۲/۸۸

پاسارگاد - امید نوین

۱۵:۱۵

الف

پنج شنبه

۱۳/۱۲/۸۸

پاسارگاد - آزادی

۱۵:۱۵

الف

جمعه

۱۴/۱۲/۸۸

امید نوین - پیام گوده

۱۵:۱۵

الف

 

منبع : وب مهرورزان