تبلیغات
باشگاه فرهنگی ورزشی مرصاد کنگان - نتایج دور سوم زیرگروه جوانان استان بوشهر
شنبه 17 بهمن 1388

نتایج دور سوم زیرگروه جوانان استان بوشهر

   نوشته شده توسط: مرصاد    

نتایج دور سوم زیرگروه جوانان استان بوشهر در تاریخ 17 بهمن 1388
آزادی آب پخش 2 مرصاد کنگان 0
گاز جم 8 پرسپولیس دیر 0
پویا دیلم 3 پرسپولیس گناوه 2
توحید بوشهر1 شهباز خورموج 3
سپاهان بوشهر 1 خیبر اهرم 1